TỰ GIỚI THIỆU

Luôn muốn thành công hơn mong đợi, nhưng thường thất bại ngoài dự kiến.

Bạn bè Tất cả

 • lekimalekima
 • se7enboise7enboi
 • winterskywintersky
 • bilanichanbilanichan
 • vuongchungvuongchung
 • maxmax

LƯU BÚT

 • estkeinz December 24, 2007, 8:30 pm
  estkeinz
  dude :)
 • badbad December 17, 2007, 4:22 pm
  badbad
  hihi http://www.zidean.com/d/47906
  to post tp dau tien tren zidean
  com giup voi thanks nhe:D :D
 • max July 16, 2007, 1:57 am
  max
  I am Max :D
Xem tất cả