TỰ GIỚI THIỆU

+ Nick : Max
+ S.E.X : Male
+ Job : Architect
+ Blood type : B
+ D.O.B : 16.12.1985
+ Phone : 0.909.909.531

- Một kiến trúc sư.
- Một người Gia Lai 24 tuổi .
- Một zider “tai tiếng” với sự kiện “.... Max” http://www.zda.vn/forums/5/494 8#p64252
- Một nghệ sỹ thích tham gia mọi lĩnh vực thuộc về nghệ thuật .

http://www.zda.vn/category.php ?order=5&type=2&sorder=2&limit =24
http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=n one&order=1&type=2&sorder=2&li mit=1000&username=max
http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=n one&order=5&type=2&sorder=2&li mit=1000&username=max

Facebook http://www.facebook.com/nguyen vuminhtoan

Flickr http://www.flickr.com/photos/n guyenvuminhtoan/

DeviantART http://nguyenvuminhtoan.devian tart.com

Mediafire http://www.mediafire.com/nguye nvuminhtoan


http://maytrang.zda.vn/
http://bo0x.zda.vn/
http://zicon.zda.vn/
http://tarahhuyen.zda.vn
http://tuananhvi.zda.vn/
http://acamax.zda.vn/

(0115/0024)

1 ngày ...................... 007
3 ngày ...................... 015
1 tuần ....................... 026
1 tháng ..................... 054
Tất cả ....................... 248

* Software : Autocad 2009; 3DMax 2009; Adobe Photoshop CS3; Corel Painter X; Adobe Illustrator CS3; Sketch Up 7; Corel DRAW 12; Adobe Indesign CS3; Microsoft Windows Paint ...

* Hardware : ntel Pentium 4 (3.0Ghz) ; 4GB Ram DDR2 800 Kingmax-BGA ; VGA 7300GT ; 320+120 GB Samsung HDD ; Tablet Wacom Graphire 3 A5 ...

@ - TOP FAVOURITES http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=n one&order=5&type=1&sorder=2&li mit=200&username=max
@ - Print Art http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=p rintart&order=5&type=1&sorder= 2&limit=100&username=max
@ - 2D Illustration http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=2 d&order=5&type=1&sorder=2&limi t=100&username=max
@ - 3-Dimenstional http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=3 dimen&order=5&type=1&sorder=2& limit=100&username=max
@ - Photography http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=p hoto&order=5&type=1&sorder=2&l imit=100&username=max
@ - Screen Art http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=s creenart&order=5&type=1&sorder =2&limit=4&username=max
@ - Web Design http://www.zda.vn/member_galle ry.php?type_view=0&data_cate=c oolweb&order=5&type=1&sorder=2 &limit=4&username=max

Bạn bè Tất cả

 • nauxnaux
 • huykaibahuykaiba
 • countrymancountryman
 • huynhneahuynhnea
 • heroboyheroboy
 • phamvuhoangphamvuhoang

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 November 16, 2015, 4:05 pm
  kimhopvo3
  https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
 • max June 17, 2015, 1:09 pm
  max
  9 năm rồi đó bạn ơi!
 • max May 31, 2015, 5:37 pm
  max
  Tương lai nào cho chúng ta!
Xem tất cả