Giới thiệu chung

ZideanART được bắt đầu xây dựng vào khoảng 06 năm 2002 với ý tưởng xây dựng một website, diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các bạn yêu thích nghệ thuật, thiết kế Việt Nam.
Cho đến nay, ZideanART đã có tất cả 4 phiên bản. Cho tới phiên bản thứ 2, cấu trúc, giao diện và phần lập trình được xây dựng lại từ đầu hoàn thiện hơn và phù hợp hơn với người Việt Nam. Phiên bản đó chính thức ra đời và hoạt động trên Internet vào tháng 6 năm 2002. Cho tới tháng 03/2003 thì website được nâng cấp lên phiên bản 3. Phiên bản 4 được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2004.

Phiên bản bạn đang xem là phiên bản thứ 5, và cũng là phiên bản được cải tổ toàn diện nhất từ năm 2004 đến nay.

ZideanART hoạt động vì lợi ích của toàn bộ thành viên và không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ ai về nội dung. Tất cả các tác phẩm, bài viết trên website đều thuộc quyền sở hữu của người gởi. Ngoài ra các nội dung thông tin khác trên ZideanART đều hoàn toàn miễn phí cho sử dụng cá nhân.
Khi cần sử dụng thông tin của ZideanART trên những phương tiện truyền thông đại chúng hay những website khác, chỉ cần nêu rõ là Thông tin được trích từ "ZideanART – http://www.zidean.com"

+ Các tính năng cơ bản của ZideanART:

  • ZideanART cho phép người xem đăng ký thành viên và thành viên đó có quyền đưa (upload) các tác phẩm của mình lên ZideanART. Các thành viên khác sẽ chấm điểm, bình chọn, đóng góp ý kiến cho các tác phẩm đó để có thể từ đó rút ra những kinh nghiệm nhằm phát triển khả năng của mỗi người.
  • Các bản tin mới về thiết kế như tin tức, các cuộc thi, phần mềm thiết kế, website…
  • Diễn đàn thảo luận về lĩnh vực thiết kế.
  • Tổ chức các cuộc thi nhỏ giữa các thành viên nhằm phát triển khả năng của mỗi thành viên.

+ Địa chỉ truy cập vào ZideanART

Bạn có thể truy cập vào ZideanART qua 2 địa chỉ chính thức http://www.zda.vn và http://www.zidean.com

+ Các thành viên quản trị ZDA:

ngocquang

cooldesignvn

jimmituanart