eyyo templates

» Digital » Thiết kế giao diện (UI/UX) |     08-03-2008     | Tác giả: forty4vn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Templates site cá nhân :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
fall0803, toier, dhquan8x
 1. fall0803
  fall0803 09-03-2008, 04:19 AM
  ok đó, nhưng màu hơi bị đều, bạn thử cho thêm màu cho có điểm nhấn xem sao .
 2. toier
  toier 09-03-2008, 01:21 AM
  đẹp nhưng mờ thiếu sắc độ quớ, hơi bị đều :)
  dhquan8x
  dhquan8x 09-03-2008, 05:56 AM
  đồng ý. Ko có điểm nhấn lắm :D