Mah mobile

» Graphic Design » Nghệ thuật chữ |     23-12-2007     | Tác giả: forty4vn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Lần đầu tiên dùng di động :"]

Lần đầu tiên nghịch typo :"]

Zider đã tham gia gởi bình luận
phanxico, xekodes
  1. phanxico
    phanxico 24-12-2007, 12:11 AM
    Nhìn rất tự nhiên vote 10!:)
  2. xekodes
    xekodes 23-12-2007, 10:57 PM
    nhin cung hay hay day ban fav ...