[44] Logo

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     17-11-2005     | Tác giả: forty4vn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Logo của [44] (tui đó), nhận xét jùm cái logo nhá, còn cái khung làm qua loa và không quan trọng lắm, quan trọng mọi người view koi cái logo như vậy cần thêm, sửa gì nữa :).

Zider đã tham gia gởi bình luận
wintersky
  1. wintersky
    wintersky 18-05-2006, 09:31 AM
    logo đẹp nhưng em nghĩ anh nên phát triển thêm thì hay hơn