TỰ GIỚI THIỆU

+Thích: Ngủ,mỳ gói,online,Japan,MU,vẽ
+Ghét :Ruồi,muỗi,kiến,gián, chuột,mưa,Chelsea

Bạn bè Tất cả

 • monsterrrousmonsterrrous
 • maxmax
 • antan1981antan1981
 • mabu87mabu87
 • ericwestericwest
 • mrcarrot127mrcarrot127

LƯU BÚT

 • n9raphic June 28, 2010, 4:21 am
  n9raphic
  Bạn vẽ hay quá... :D.
 • 0918591026 January 17, 2009, 2:00 pm
  0918591026
  Thằng ku kia !!!!! KAKAKAKAA !!!!!!
 • mrminh November 26, 2008, 1:53 am
  mrminh
  thằng cợ Chính bik ai đây ko ku,:))
Xem tất cả