TỰ GIỚI THIỆU

Kind art : Abstract(may be sometimes 3D abstract)
Kind music: Rock,pop,hiphop,ect...
===++++++===
Goal
+Study hard
+Design well :D
+More freinds
+More design
+More Creative
+Buiding Stormixx with my older brother tqd : http://tenquaidi.zidean.com/

Bạn bè Tất cả

 • shi2nqtshi2nqt
 • tenquaiditenquaidi
 • viettuviettu
 • digimaxdigimax
 • shearershearer
 • duzzduzz

LƯU BÚT

 • ericwest April 8, 2012, 2:15 am
  ericwest
  3 năm rùi mới quay lại :D
 • craz1dude January 24, 2009, 4:16 pm
  craz1dude
  cám ơn anh đã fav :D
 • dkhoa269 January 10, 2009, 1:57 am
  dkhoa269
  lâu lâu mới thấy zo lại mày.hehe
Xem tất cả