TỰ GIỚI THIỆU

Là 1 người bình thường nhưng thích làm những việc không bình thường.

Bạn bè Tất cả

 • nixienixie
 • yooyieyooyie
 • lytieulylytieuly
 • bo0xbo0x
 • maxmax
 • zombiez811zombiez811

LƯU BÚT

 • chupachup000 November 16, 2011, 1:59 am
  chupachup000
  :)
 • bo0x June 16, 2010, 7:37 am
  bo0x
  Gớm, lâu lắm chả thấy mò lên đây :o
 • alegra June 15, 2010, 9:57 am
  alegra
  ặc gì mà ặc hả tên mập
Xem tất cả