TỰ GIỚI THIỆU

Mặt trời đỏ lòm, đỏ chét

Bạn bè Tất cả

 • kenshin83kenshin83
 • cvbtruongcvbtruong
 • giotrenmaygiotrenmay
 • craz1dudecraz1dude
 • redmaxredmax
 • jupijupi

LƯU BÚT

 • nokiakhungvn June 25, 2010, 2:13 am
  nokiakhungvn
  thanks em chúc một ngày tốt lành
 • craz1dude June 15, 2010, 10:38 am
  craz1dude
  cm thíu tính chân thực wá nên ặc :-"
 • craz1dude June 15, 2010, 1:40 am
  craz1dude
  ặc -_-"
Xem tất cả