TỰ GIỚI THIỆU

Don't be afraid to be weak
Don't be too proud to be strong
Just look into your heart my friend
That will be the return to yourself

Return to Innocence - Enigma

Bạn bè Tất cả

 • viiipviiip
 • dongochoan9xdongochoan9x
 • bilanichanbilanichan
 • maxmax
 • xekodesxekodes
 • cheesecheese

LƯU BÚT

 • zicon December 7, 2012, 12:56 am
  zicon
  Nice day!!!
  Vẫn khoẻ và vẫn sống tốt với những gì đang có :D
 • imw2 September 2, 2012, 7:25 am
  imw2
  :D
 • 0ngia0nline June 14, 2012, 7:49 am
  0ngia0nline
  ghé xem dùm mình xíu http://www.zda.vn/thiet-ke-web /website-thoi-trang-80994
Xem tất cả