Unlock me.

» Digital » Photo Manipulation |     09-06-2008     | Tác giả: bo0x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Unlock me.

Source : ©DeviantART

[url="http://mjranum-stock.deviantart.com/art/Bird-Cage-53840152"]Bird Cage by mjranum - stock[/url]

[url="http://futchi.deviantart.com/art/Heart-Torn-apart-14993833"]Heart - Torn - apart by futchi[/url]

[url="http://lendrick.deviantart.com/art/Seamless-concrete-texture-2-88079482"]Seamless texture by lendrick[/url]

[url="http://phoeebstock.deviantart.com/art/the-key-37340836"]The key by phoeebstock[/url]

Zider đã tham gia gởi bình luận
n2hung, onint, huydung, rabbithoang, letter, craz1dude, hokhoa142, beheocon, brocky, versacephuong, bo0x
 1. n2hung
  n2hung 04-02-2009, 01:48 AM
  idea hay quá ^^..............
  tarahhuyen đã thích
 2. onint
  onint 01-02-2009, 01:08 AM
  bố cục và màu sắc tốt anh ạ :)
  Trái tim rất tạo điểm nhấn cho tác phẩm :)
 3. huydung
  huydung 31-08-2008, 03:32 AM
  Trái tim ngục tù ... :)
 4. rabbithoang
  rabbithoang 22-08-2008, 06:36 PM
  tự nhiên nhớ đến câu, chim lồng cá chậu, biết thuở nào ra :-<. Tp nhình rất dễ thương.
 5. letter
  letter 13-08-2008, 07:13 PM
  hahah luc nay em dang that tinh phai khong hehehe ..cai nay hay qua...
 6. craz1dude
  craz1dude 01-08-2008, 06:35 AM
  h` nhìn lại thấy vẫn hay, fav fav :D :D
 7. hokhoa142
  hokhoa142 10-06-2008, 06:26 AM
  unlock thì nên vứt cái key đi ! thế nó mới ngầu , heheh !
  beheocon
  beheocon 12-06-2008, 02:40 AM
  vứt đi đến lúc cần lại kiếm ko ra đó !
 8. brocky
  brocky 10-06-2008, 04:47 AM
  thôi : ( ở trong đó đi : ( an toàn mà : (
 9. versacephuong
  versacephuong 09-06-2008, 09:50 PM
  dze xuong wa hi hi ^^ ! :D
  bo0x
  bo0x 10-06-2008, 09:18 AM
  Thx bạn Phương :D