TỰ GIỚI THIỆU

Vụng


: )

Bạn bè Tất cả

 • dolosandolosan
 • xnhan00xnhan00
 • maxmax
 • nganguyennganguyen
 • pinky22pinky22
 • midorymidory

LƯU BÚT

 • beheocon June 19, 2008, 3:20 pm
  beheocon
  thanks 4 comment nhen !
 • iamlong June 18, 2008, 11:03 am
  iamlong
  bức đó anh chỉ chỉnh sáng tối với bão hòa màu một chút :D do anh chụp bằng máy compact ^^
 • iamlong June 18, 2008, 11:01 am
  iamlong
  thx em ^^
Xem tất cả