TỰ GIỚI THIỆU

Trong cuộc sống, đôi lúc phải biết lùi một bước để tiến ba bước.
Điều gì mình không muốn thì đừng đem đối sử với người khác.
Bản thân của sự cho đi đã là nhận lại. Cho càng nhiều được nhận lại càng nhiều.
Nụ cười không mang giá trị về vật chất, nhưng nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.
===>>> cười nào ..kaka

Bạn bè Tất cả

 • hoandesignhoandesign
 • vuhoangphuongvuhoangphuong
 • maxmax
 • steivqnqsteivqnq
 • giangnghiagiangnghia
 • xnhan00xnhan00

LƯU BÚT

 • container May 30, 2011, 4:31 am
  container
  Nhà đẹp bây :P
 • zicon August 3, 2010, 3:54 am
  zicon
  Hi ... em :)
 • jimmituanart May 7, 2010, 5:49 am
  jimmituanart
  Thanks Em . nice day :)
Xem tất cả