TỰ GIỚI THIỆU

For that someone special who bring hopes and shines into my life even after they are no longer by my side.A dedication to my late mum and dad as they will always be missed in my heart.

Bạn bè Tất cả

 • ooadaooooadaoo
 • vitvita15vitvita15
 • decodeco
 • romancticboiromancticboi
 • anhquocanhquocanhquocanhquoc
 • nhoimaucotimnhoimaucotim

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 October 7, 2017, 8:54 am
  vokimhop2016
  Chí Phèo có vẻ thích em bác Sơn nhà ở Cali con ông Thiện người Quảng Trị rồi đó
 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:32 pm
  kimhopvo3
  lao ấy. Thank you very much!
  Chúng ta Bất Tử trong nỗi sợ hãi khôn cùng của kẻ thù _ "miệng hùm gan thỏ đế" - "Con rắn độc nguy hiểm chỉ bởi nọc độc của nó"

  letter from LITURA
  (Đã đóng dấu & ký tên)
 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:31 pm
  kimhopvo3
  JokerjohnK Feb 19, 2013 Student Photographer
  Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

  trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
  Reply
Xem tất cả