TỰ GIỚI THIỆU

Người không vì mình, trời tru đất diệt .

Bạn bè Tất cả

 • anhtuananhtuan
 • taysonusstaysonuss
 • toxictoxic
 • judazjudaz
 • coolspidercoolspider
 • subisubi

LƯU BÚT

 • vuilendi March 12, 2010, 7:24 am
  vuilendi
  lau lam roi k vao day! Xin chao anh!!! hehe
 • svii December 14, 2009, 8:35 am
  svii
  Thanks for fav :)
 • 7conver December 2, 2009, 5:06 pm
  7conver
  alo, dạo này thế nào rồi? Lâu lắm ko gặp Uy rồi.
Xem tất cả