Terragen test 2

» Digital » 3D |     29-08-2010     | Tác giả: bo0x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Tấm này mần linh tinh với setting của light và clouds :D

Terragen 0.9.43
Render time : 1h+

:D

Zider đã tham gia gởi bình luận
phamart
  1. phamart
    phamart 05-01-2011, 09:45 PM
    trời ơi đẹp quá ! fave gấp ^^
    bo0x đã thích