TỰ GIỚI THIỆU

Wellcome to my private page
I love 3D and Typographic
++++++-----------+++++ habits
Favorite Game : The Sim
Favorite Singer : Dido
Kind of Music : Rock & Jazz
My Gallery : http://lybao.it.tt/

Bạn bè Tất cả

 • duzzduzz
 • eva4ureyeseva4ureyes
 • webmindwebmind
 • ngocquangngocquang
 • bluenickbluenick
 • banban

LƯU BÚT

 • b0yhlph0p August 13, 2007, 8:52 pm
  b0yhlph0p
  cmt cho dzui
  http://www.zidean.com/d/42971
 • hoaibao June 23, 2007, 6:51 am
  hoaibao
  Evermotion có kiện thì cũng ch thôi! ha ha ha ....
 • cornysloth April 19, 2007, 4:05 pm
  cornysloth
  hi`hi`...i'm in love with 3d 2. so we are enemy :D
Xem tất cả