TỰ GIỚI THIỆU

Tình cảm là quan trọng nhất, thiếu tình cảm, tình yêu tôi chẳng làm gì được

Bạn bè Tất cả

 • redkittyredkitty
 • tenquaiditenquaidi
 • mrdungxmrdungx
 • eva4ureyeseva4ureyes
 • chuotcoduoichuotcoduoi
 • baprangbaprang

LƯU BÚT

 • braininter October 7, 2007, 3:04 am
  braininter
  http://www.zidean.com/d/45179
 • maytrang July 17, 2007, 10:08 am
  maytrang
  em chuyên về web mà anh:D
 • ironcae June 26, 2007, 7:37 am
  ironcae
  Cảm ơn đã động viên tớ!! Một ngày tốt lành !!
Xem tất cả