TỰ GIỚI THIỆU

Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?

Bạn bè Tất cả

 • lingdezignlingdezign
 • dshungnvdshungnv
 • danchoi4muadanchoi4mua
 • fatefate
 • khongco123khongco123
 • thanhparkthanhpark

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 August 28, 2017, 3:58 am
  vokimhop2016
  Chấp cả 2 bọn đấy 1 lần ! anh người Quảng Trị _ chắc hồi xưa em chưa biết trong CMND của anh hen . ko phải ở Quảng Bình (rỏ ràng)
 • vokimhop2016 August 28, 2017, 3:33 am
  vokimhop2016
  Mà anh nghỉ hình như phức tạp thế chắc là lính Ngụy ở đâu bên đó qua đây tị nạn rồi làm loạn. Ở đâu củng có Chiến Tranh xảy ra. Rất lấy làm tiếc là anh đem nhửng chuyện này vào forum Art của chúng ta nhưng có vẻ như đang quá ảnh hưởng mà hình như anh phải mang tội nửa thì thí mẹ nó có là ông Trump cũng ăn cây kiếm Japan , anh chưa mua nổi một khẩu Beretta . Nhưng 10 ngày là khoản anh chờ chấp 2 bọn đó một lần ở khu phố nhà anh. anh đủ tiền mua luôn khu đó làm Chiến Trường rồi
 • vokimhop2016 August 28, 2017, 3:19 am
  vokimhop2016
  Chấp cả 2 bọn đấy 1 lần ! anh người Quảng Trị _ chắc hồi xưa em chưa biết trong CMND của anh hen
Xem tất cả