Web đài truyền hình

» Graphic Design » Quảng cáo |     12-03-2007     | Tác giả: maytrang Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Cái nì làm cho đài Truyền Hình SBTN bên nước ngoài, mọi người cho ý kiến nha!

Zider đã tham gia gởi bình luận
shiquanluudan, toi0latoi
  1. shiquanluudan
    shiquanluudan 17-09-2007, 04:14 AM
    dúng dúng dúng dúng, vote 5 sao :D:D
  2. toi0latoi
    toi0latoi 14-03-2007, 10:04 AM
    đài truyền hình nước nào mà buồn thế??? :o nhìn hơi đơn giản á :o