TỰ GIỚI THIỆU

những ngày mới ^^

gió vô hình vô hướng, nhưng gió có cần dừng lại?

Gió không biết dừng chân vì gió không có chân ha ha, gió nhởn nhơ trong những giấc mơ

Gió luôn tìm tới chân trời xa, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi...

Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui^^

tại sao cây cứ rung rinh lạ, tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi, tại sao biển cứ réo rắt cười...

Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn

nhưng... Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua

Gió mang niềm vui vì ko gì bó buộc được,
gió mang nỗi buồn ...vì ko ai giữ được gió

... nhưng gió vẫn là gió...

gió cứ ham chơi mãi...gió ham chơigió sốnggió vui...^^------------------------------ --------------------


"... life is ****ing wonderful^^..."

...'O______@`...!!!cạp cạp cạp cạp...

wwwoooooo!!!! it's "funny-cutie-dark fantasy" it's my style!!!

Bạn bè Tất cả

 • namhuynamhuy
 • conanconan
 • egotistegotist
 • vothuongvothuong
 • sotimsotim
 • genuinegenuine

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 October 7, 2017, 8:34 am
  vokimhop2016
  https://www.facebook.com/HaNoi Museum/
 • vokimhop2016 October 7, 2017, 8:34 am
  vokimhop2016
  https://www.hanoifreewalkingto urs.com/wp-content/uploads/201 2/10/1.jpg
 • vokimhop2016 October 7, 2017, 7:46 am
  vokimhop2016
  "Ha Noi Museum"
Xem tất cả