phuong thao

Member / Cấp bậc: 6
Hà Nội
Tham gia: 04-01-2006
 • Đã xem: 13277 trang
 • Lượt Fav: 62
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 1572

Bạn bè Tất cả

 • jenguyenjenguyen
 • vizionvizion
 • subisubi
 • kimkimkimkim
 • chipsweet12chipsweet12
 • maxmax

LƯU BÚT

 • Taysonuss August 26, 2009, 8:47 am
  taysonuss
  có add nick rồi, bữa nào mình chat nhé
 • Taysonuss August 20, 2009, 8:59 am
  taysonuss
  ờ, lâu thật, quên nhìn năm. Thế giờ có khá hơn ko
 • Taysonuss July 23, 2009, 7:14 am
  taysonuss
  nhật kí than vãn dữ quá, giống tui khi xưa
Xem tất cả