TỰ GIỚI THIỆU

5 điều Bác Hồ dạy:
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Học tập tốt, lao động tốt.
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Làm được điều 1, nửa điều 2, 3/4 điều 3, điều 4 và điều 5 :D:D:D
[B][I]Photography is not a sport. It has no rules. Everything must be dared and tried[/I][/B] - Bill Brandt

Bạn bè Tất cả

 • mrdungxmrdungx
 • kokskoks
 • vincentvincent
 • romancticboiromancticboi
 • goldenbeegoldenbee
 • jqkajqka

LƯU BÚT

 • wyabuh January 7, 2008, 10:44 am
  wyabuh
  ^^ happi dei!
 • tram1989 October 10, 2007, 6:39 am
  tram1989
  hi
 • luonluoncuoi March 21, 2007, 10:54 am
  luonluoncuoi
  :D :D :D :D :D
Xem tất cả