TỰ GIỚI THIỆU

coan meo keu meo meo

Bạn bè Tất cả

 • insaneeyeballinsaneeyeball
 • huydunghuydung
 • hacthuythanhacthuythan
 • digistyledigistyle
 • coolspidercoolspider
 • quynhnhuquynhnhu

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:22 pm
  kimhopvo3
  Chúng ta Bất Tử trong nỗi sợ hãi khôn cùng của kẻ thù _ "miệng hùm gan thỏ đế" - "Con rắn độc nguy hiểm chỉ bởi nọc độc của nó"

  letter from LITURA
  (Đã đóng dấu & ký tên)
  emperorkirkwall Jun 21, 2012 Student TRANditional
 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:22 pm
  kimhopvo3
  :iconjokerjohnk:
  JokerjohnK Feb 19, 2013 Student Photographer
  Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

  trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
 • kimhopvo3 November 22, 2015, 9:25 am
  kimhopvo3
  https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
Xem tất cả