lost

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     19-01-2009     | Tác giả: Kimkim Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

I hate this part right here
I hate this part right here
I just can't take your tears
I hate this part right here ......

Zider đã tham gia gởi bình luận
meomunden
  1. meomunden
    meomunden 19-01-2009, 10:17 AM
    tranh pà vẫn thế, nhìn thumb chưa nhìn tên tác giả đã biết của ai roài
    hehe
    mấy cái đường viền gạch ý, tui thấy hơi bị trắng, thim xíu màu vô cho nó khỏi tách bạch đc hem nhẩy?