Duong

www.live.com
Member / Cấp bậc: 7
HaNoi
Tham gia: 04-02-2005
 • Đã xem: 18779 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 2
 • ZDA point: 2741

BẠN BÈ (có tất cả: 20)

 • phoenixlovephoenixlove
 • phuonghoaphuonghoa
 • x-rockx-rock
 • binpinpinbinpinpin
 • viiipviiip
 • pupapupa
 • zyzziezyzzie
 • judazjudaz
 • pegasuspegasus
 • kenlovekenlove
 • thanh19ntthanh19nt
 • romancticboiromancticboi
 • maxmax
 • khongmacquankhongmacquan
 • dongochoan9xdongochoan9x
 • dragonflashdragonflash
 • cenixcenix
 • absentee85absentee85
 • bilanichanbilanichan
 • ngocdanngocdan

TỰ GIỚI THIỆU

Dust in the wind

Bạn bè Tất cả

 • phoenixlovephoenixlove
 • phuonghoaphuonghoa
 • x-rockx-rock
 • binpinpinbinpinpin
 • viiipviiip
 • pupapupa

LƯU BÚT

 • max June 4, 2007, 1:21 am
  max
  :D
 • fireman July 5, 2006, 4:00 am
  fireman
  oài, nhiều j đâu, gà đẻ trứng mà
 • fireman April 25, 2006, 5:54 am
  fireman
  :D
  sorry
  lâu rồi biết qua trêu, sáng gặp anh tôi mới nhớ ra
Xem tất cả