TỰ GIỚI THIỆU

I was always much more human than I wished to be

------------------------
ờ.. tui chỉ
là dân amatơ
yêu thích nghệ thuật và
ham hố làm đồ hoạ dù
ko biết gì hết

ng` ta nói là cung song ngư đa số yêu thích nghệ thuật
và thường thì người nghe rock - chơi rock cũng thích nghệ thuật

-------------------

Bạn bè Tất cả

 • casper8310casper8310
 • sunart09sunart09
 • lonelynightlonelynight
 • vna2artvna2art
 • neoneo
 • xpodxpod

LƯU BÚT

 • sunart09 July 9, 2008, 8:08 pm
  sunart09
  :)
 • sunart09 April 10, 2008, 12:06 pm
  sunart09
  2 tháng rồi ko wa thăm Lâm :) nhanh thật
 • sunart09 December 22, 2007, 2:34 pm
  sunart09
  :)
Xem tất cả