TỰ GIỚI THIỆU

Hơi cao, hơi gầy, hơi xấu giai, cận hơn 3 độ. Không nói nhiều, không cười lớn. Nghĩ nhiều nhưng chả nói bao nhiêu.
Quá nhiều đam mê, quá ít thời gian nên không thể thực hiện hết.

Bạn bè Tất cả

 • webhommewebhomme
 • dantopazdantopaz
 • cooccooc
 • fatefate
 • xukamixukami
 • ali33ali33

LƯU BÚT

 • Xukami August 20, 2009, 11:41 am
  xukami
  Hù ...
 • dinhvudesign February 26, 2009, 1:07 pm
  dinhvudesign
  thăm nhà bạn nhé.
 • craz1dude January 29, 2009, 4:27 pm
  craz1dude
  :D :D :D
Xem tất cả