TỰ GIỚI THIỆU

Những tháng ngày đã qua, những con đường trước mặt, kí ức và hiện tại ... đan xen ... nhạt nhòa.
Đừng nhìn lại phía sau, cũng đừng mơ về phía trước. Mỗi phút giây hãy sống bằng tất cả tâm hồn !

My blog : http://360.yahoo.com/visaoxanh _bebong

My web: http://xukami.deviantart.com/

Bạn bè Tất cả

  • vinhlongvinhlong
  • duynhatduynhat
  • digimaxdigimax
  • butubutu
  • romancticboiromancticboi
  • firefire

LƯU BÚT

Xem tất cả