TỰ GIỚI THIỆU

Cứ chìm nổi với đám đông. Riêng ta xác định ta không là gì! (thích câu này của nhà thơ Nguyễn Duy)

Bạn bè Tất cả

 • maxmax
 • virusxvirusx
 • peconamenosapeconamenosa
 • quyworkquywork
 • allnewallnew
 • kimkimkimkim

LƯU BÚT

 • hoaithu2478 February 12, 2010, 3:41 pm
  hoaithu2478
  năm mới phát tài phát lộc nha! :D :D :D
 • xeon August 23, 2009, 4:44 pm
  xeon
  hi:D
 • chuotbongtoi July 31, 2009, 8:47 am
  chuotbongtoi
  add vo neu lam gan nhau thi thoang coffe
Xem tất cả