TỰ GIỚI THIỆU

An ordinary girl. Worship shopping. Addicted to chocolate. Love to scream for no reason. Love to dance randomly in public. Love the feeling of rain on skin and the way wind blows hair. Love surprises and doing unexpected things. Love love and love life. Anything is possible if you believe... :)

Bạn bè Tất cả

 • maxmax
 • d7nhd7nh
 • judazjudaz
 • nhoimaucotimnhoimaucotim
 • toi0latoitoi0latoi
 • ju86ju86

LƯU BÚT

 • luonluoncuoi March 1, 2007, 9:17 am
  luonluoncuoi
  lâu lâu đi vòng vòng cười nhăn nhở chơi :D :D :D
 • tike February 7, 2007, 12:42 am
  tike
  tks Ms. Đoan Trang 4 cm & fav nha, nice day:D
 • quywork February 6, 2007, 4:47 am
  quywork
  Hn vui lắm đó!!! thíx cái lạnh HN
Xem tất cả