TỰ GIỚI THIỆU

-Nữ 100%
-Có khả năng duy trì nòi giống
-Tính trạng trội : tự tin
-Thuần chủng về giới tính

Bạn bè Tất cả

 • maxmax
 • maixamaixa
 • maytrangmaytrang
 • ameixameix
 • rinrockrinrock
 • cheesecheese

LƯU BÚT

 • dungdocco March 3, 2009, 4:37 pm
  dungdocco
  oh mah ba^y be^:X:X
 • rabid January 1, 2009, 2:18 am
  rabid
  Chúc mừng năm mới bé !!!!
   ╔══╦══╦═ ═╦══╗
   ╚═╗║╔╗║╔ ╗║╔╗║
   ║╔═╣║║║║ ║╠═╗║
   ╚══╩══╩═ ═╩══╝
 • cheese December 6, 2008, 8:21 am
  cheese
  Ơh bà đag ký ngay hôm sih nhật tui cơ á :")
Xem tất cả