TỰ GIỚI THIỆU

sống thì phải phấn đấu để con người tưởng thành hơn, dù rằng cái đúng cái sai nó cận kề chưa được 1mm nhưng ai không có ý định phấn đấu thì mình nghĩ sống quá......ích..... tự hiểu


Sống trên đời ai mà không có bạn mà bạn không khuyên mình dù đúng hay sai, mình cũng ghi nhớ lời khuyên đó ( AI KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ BẠN... MÀ LÀ...TỰ BIẾT...)
bản thân có cá tính thích những gì mình làm cảm thấy sau khi phân tích thấy là đúng

http://decorationupdate.com/20 11/09/rooms-for-young-creative -people-photos/
http://www.otosaigon.com/forum /m3117246-p2-print.aspx
http://www.increaseroom.com/cr eative-rooms-design-ideas-for- teenage/
http://www.ihomee.com/cool-rea listic-room-designs-fo

Bạn bè Tất cả

 • leonartleonart
 • tarahhuyentarahhuyen
 • trandungtrandung
 • cvbtruongcvbtruong
 • maxmax
 • xikelontonxikelonton

LƯU BÚT

 • lehaile April 11, 2012, 2:03 pm
  lehaile
  http://www.3ddd.ru/modules/pho to/rateimg.php?id=17264
 • imw2 November 19, 2011, 8:08 am
  imw2
  :D
 • 0ngia0nline June 24, 2011, 1:37 pm
  0ngia0nline
  Xem dùm mình cái nhá: http://www.zda.vn/thiet-ke/bao -bi-ho-so
Xem tất cả