TỰ GIỚI THIỆU

Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem cuộc thế
Mây trắng hỏi đường qua
...

Bạn bè Tất cả

 • truongoitruongoi
 • doanminhmandoanminhman
 • minhngoccomicminhngoccomic
 • maxmax
 • pta-designerpta-designer
 • judazjudaz

LƯU BÚT

 • jupi March 1, 2011, 6:08 am
  jupi
  thì chôm chỉa trên mạng thôi PM vô địch à ,
  đã tha mớ sách về nghiền ngẫm, cảm ơn cô gái thiệt là nhiều :x
 • zinph October 2, 2010, 5:40 pm
  zinph
  Lịch đã in chưa vậy bạn
 • jupi August 12, 2010, 6:28 am
  jupi
  qua đó nhớ tu thành chánh quả về độ cho X nha, dạo này sân si quá à ^^
Xem tất cả