TỰ GIỚI THIỆU

con nít - chẳng biết cóc gì về nghệ thuật

Bạn bè Tất cả

 • tomhawktomhawk
 • sinaisinai
 • maxmax
 • kimkimkimkim
 • duongtranduongtran

LƯU BÚT

 • duongtran December 17, 2008, 4:34 pm
  duongtran
  cảm ơn bạn.lúc chụp mí tấm này là đang rất buồn.ko ngờ bạn cũng thích nó.cảm ơn bạn.
 • Kimkim November 6, 2008, 4:57 pm
  kimkim
  Kim ở texas ")
 • tomhawk October 29, 2008, 7:19 am
  tomhawk
  Hi :)
Xem tất cả