Summer Fairy

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     05-11-2011     | Tác giả: zinph Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Purpulo Project 2010

Zider đã tham gia gởi bình luận
thienhuy, nhp2003
  1. thienhuy
    thienhuy 09-11-2011, 01:15 AM
    Ngoài cái thác thì thấy mọi thứ đều rất tốt.
  2. nhp2003
    nhp2003 05-11-2011, 05:57 PM
    Màu bg đẹp, màu da nhân vật chưa đẹp.