TỰ GIỚI THIỆU

Khùng số một!!!

Bạn bè Tất cả

 • vietbathepenvietbathepen
 • maxmax
 • rabirabi
 • harbyharby
 • maroonedmarooned
 • huyck5huyck5

LƯU BÚT

 • thepuppet January 28, 2013, 1:42 pm
  thepuppet
  Kiều như 1 đám gái làm điếm thuê ấy thì làm sao mà làm cho tao nổi giận được !
 • thepuppet January 28, 2013, 1:41 pm
  thepuppet
  TAO cho mày sự lựa chọn nè đi bợ ông Nguyễn Tấn Dũng và mấy cái xác chết đồ thừa tao bỏ lại ở Sài Gòn đó boa bọc và bào vệ mày - để tao có thể làm thịt luôn một đám như vậy !
 • thepuppet January 28, 2013, 1:40 pm
  thepuppet
  thậm chí là mày chưa bao giờ có thể làm cho tao cảm thấy tức giận nữa kìa - vì tự tâm tao chỉ coi mày là một con bé ko nhà ko cửa thôi ! nhưng rồi tới lúc đàn bà hay con gái gì như vầy là tao sẽ xé ra tao chấm muối vậy !
Xem tất cả