Orc Character

» Graphic Design » Art direction |     16-09-2012     | Tác giả: zinph Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Purpulo Project - Character Design

Zider đã tham gia gởi bình luận
bondotran, kesatgai1409
  1. bondotran
    bondotran 22-04-2013, 06:21 AM
    hehe, dễ thương thiệt, good job !
  2. kesatgai1409
    kesatgai1409 20-09-2012, 11:04 AM
    Thich the loai nay lam luon a'''''''''''''