Bạn bè Tất cả

 • jirry92jirry92
 • ilianilian
 • darkddarkd
 • dongochoan9xdongochoan9x
 • rabidrabid
 • artman911artman911

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 July 9, 2016, 3:40 pm
  vokimhop2016
  Mày rước đâu ra con chó họ Phan đó an8 ko ngồi rồi quấy phá người khác vậy mày. Ỉa vào mồm con đỉ mẹ nó ở đó. Nhắn nó hay từ hôm qua giờ mà ở đây là tao đốt luôn cái nhà nó rồi ! Con đỉ mẹ tụi mày cũng ko ai liên quan gì tới , cũng ko ai bạn bè, toàn là trò lố bịnh hoạn. Ổ đỉ Sài Gòn tụi mày toàn là thải ra thứ Ô Nhểm vậy . Con đỉ mẹ mày
 • vokimhop2016 July 9, 2016, 3:37 pm
  vokimhop2016
  Tôn giáo conj đỉ mẹ tụi mày, giả danh tôn giáo đi rình mò và trục lợi cá nhân thong6 qua việc đi thăm nom chăm sóc các Trại Què , Khiếm Thính trên địa bàn TP. mang danh Tôn Giáo và Công An Nhân Dân. Tao xỉ vả vào Chính Quyền Nhà Nước Mày á. Làm lồn gì đánh nhau ko?? Đỉ mẹ tụi mày rảnh rổi quá nên đi quấy rối người khác à. Con đỉ mẹ tụi mày chứ Nghệ Thuật gì. Con đỉ mẹ mày Ngụy Quân Ngụy Quyền Lưu manh quen rồi nay thò mồm ra đây giở quẻ nữa huh? Trường mày và cty Phan Thi đó thích đánh nhau ko?? Đồ vô lại chó đẽ
 • thienhuy August 12, 2013, 2:31 am
  thienhuy
  ZDA SAO LAI CO CAI GIAO DIEN KY QUAI NHU THE NAY ?????
Xem tất cả