rita nguyen

Member / Cấp bậc: 13
Tham gia: 23-02-2006
 • Đã xem: 67382 trang
 • Lượt Fav: 557
 • Lượt watch: 24
 • ZDA point: 21445

LƯU BÚT (có tất cả: 1282)

1. [vokimhop2016]
(March 7, 2018, 6:28 pm)
vokimhop2016
http://scontent.webpluscnd.net /photos-df/a-0/7479-1672763/ca m-tu-cau.png?atk=b1fc4a1b8e767 77226119a3e55f95d3d
Tao cái Lồn_lồn như cái nhà_tao cái Cây!
2. [vokimhop2016]
(March 7, 2018, 6:15 pm)
vokimhop2016
Vua :D
Tao cái Lồn_lồn như cái nhà_tao cái Cây!
3. [kimhopvo3]
(November 23, 2015, 7:57 am)
kimhopvo3
https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
Mua một cái Lu về đựng nước nuôi cá : lia thia - hoàn kiếm - mắt lồi - bảy màu - chép nhựt - cá ngựa vằn - Do đám Giun kim làm thức ăn cho cá bám vào nút bấc của cái Lu - Con Chuột đánh hơi và trong một đêm tối trời Con Chuột cắn nát mất cái nút bấc , thế
4. [kimhopvo3]
(November 23, 2015, 7:56 am)
kimhopvo3
Cở vài mà còn ko "cùng hội cùng thuyền" huống hồ gì hạng đồng bóng - đỉ Già bán nước và khủng bố nhân dân. Ngay trong ngày hôm nay hoặc bi giờ nếu tụi mày Đảng và Nhà Nước tụi mày thích tao và Công An của Nhà nước mày đánh nhau bằng Xăng chơi ko?? Lũ trộm cắp_đỉ bợm và thối nát !!
Mua một cái Lu về đựng nước nuôi cá : lia thia - hoàn kiếm - mắt lồi - bảy màu - chép nhựt - cá ngựa vằn - Do đám Giun kim làm thức ăn cho cá bám vào nút bấc của cái Lu - Con Chuột đánh hơi và trong một đêm tối trời Con Chuột cắn nát mất cái nút bấc , thế
5. [kimhopvo3]
(November 23, 2015, 7:54 am)
kimhopvo3
https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
Mua một cái Lu về đựng nước nuôi cá : lia thia - hoàn kiếm - mắt lồi - bảy màu - chép nhựt - cá ngựa vằn - Do đám Giun kim làm thức ăn cho cá bám vào nút bấc của cái Lu - Con Chuột đánh hơi và trong một đêm tối trời Con Chuột cắn nát mất cái nút bấc , thế
6. [Ritaart]
(November 23, 2009, 5:44 pm)
ritaart
MÃI MÃI CẤP 13 !!!
7. [redmax]
(July 3, 2009, 1:03 am)
redmax
Chúc mừng sinh nhật chị :D
•˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ˛
˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛˛ I'm in love.. ....
•_Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ * ☺ †
/______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚。° I'm in love ......
| 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° •
I'm in love ! __♥_____♥_♥____
8. [donamuo]
(May 26, 2009, 10:07 am)
donamuo
cảm ơn bạn nhiều nha :D
welcome to my blog www.myopera.com/donamuo/blog
9. [Ritaart]
(May 23, 2009, 3:35 am)
ritaart
cám ơn beheocon va nhoimaucotim vẫn ghé nhà thường xuyên. Hiện giờ rita đang bận nhiều việc riêng nên không có thời gian tham gia diễn đàn zidean nữa.
Gặp mọi người trên facebook hoặc YM nhé

Have a nice day !

Love u all
10. [finkabe]
(February 7, 2009, 11:15 am)
finkabe
chao chi 3 haha
Nét đẹp ngây thơ ...của NAM SANH ÁO TÍM..HEHE
11. [redmax]
(January 30, 2009, 3:50 pm)
redmax
"Chúc bro năm mới hạnh phúc và muốn gì được nấy nha ! "
Câu này hem giống cách ss nói chuyện tí nào /:
•˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ˛
˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛˛ I'm in love.. ....
•_Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ * ☺ †
/______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚。° I'm in love ......
| 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° •
I'm in love ! __♥_____♥_♥____
12. [redmax]
(January 29, 2009, 10:18 am)
redmax
i ai dzị ta hình như ko phải ss Rita ^^
•˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ˛
˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛˛ I'm in love.. ....
•_Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ * ☺ †
/______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚。° I'm in love ......
| 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° •
I'm in love ! __♥_____♥_♥____
13. [redmax]
(January 27, 2009, 1:39 pm)
redmax
Xông đất nhà ss :D
Năm mới chúc ss và gia đình nhiều sức khỏe - may mắn :D
•˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ˛
˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛˛ I'm in love.. ....
•_Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ * ☺ †
/______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚。° I'm in love ......
| 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° •
I'm in love ! __♥_____♥_♥____
14. [rockmonkey]
(January 22, 2009, 1:26 am)
rockmonkey
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
Happy photos!
[URL="http://www.kietdc.com"][ COLOR="DarkOrange"][B]kietdc[/ B][/COLOR][COLOR="DeepSkyBlue" ]'s website[/COLOR][/URL]
15. [viridian]
(January 19, 2009, 5:17 pm)
viridian
bùm chéooooo .........
LIFE'soSHORT
16. [beheocon]
(January 7, 2009, 1:48 am)
beheocon
cam on chi ! chuc chi vui ve
(**) Giá mà những yêu thương có thể nói hết thành lời . . . . . . . . . . . :x
17. [redmax]
(December 25, 2008, 6:51 am)
redmax
Cổng chào nhà ss hiện đại nhất Zidean này á :D
•˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ˛
˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛˛ I'm in love.. ....
•_Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ * ☺ †
/______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚。° I'm in love ......
| 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° •
I'm in love ! __♥_____♥_♥____
18. [redmax]
(December 17, 2008, 12:53 pm)
redmax
Noel và cuối năm kề bên rồi ss ui :D
•˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ˛
˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛˛ I'm in love.. ....
•_Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ * ☺ †
/______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚。° I'm in love ......
| 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° •
I'm in love ! __♥_____♥_♥____
19. [huydung]
(December 9, 2008, 6:20 am)
huydung
rec chi:)
20. [kieejt]
(November 27, 2008, 9:59 am)
kieejt
:D :D :D
Hutaki
21. [duynhat]
(November 24, 2008, 10:23 am)
duynhat
rec chị rita:D :D
Ý tưởng là duy nhất !
22. [binpinpin]
(November 10, 2008, 8:11 am)
binpinpin
góp ý dùm em cái logo mới làm nhé http://www.zda.vn/d/59985 :D
More? http://4mua.info/blog
23. [nhoimaucotim]
(October 21, 2008, 8:30 am)
nhoimaucotim
hôm nay wo~n , fav we' trời :(
명랑소녀 성공기
24. [nhoimaucotim]
(October 21, 2008, 8:17 am)
nhoimaucotim
chào bà chị :D
명랑소녀 성공기
25. [phoenixlove]
(October 7, 2008, 3:29 pm)
phoenixlove
Em không sumit tác phẩm mấy năm nay rồi chị ạ :D
26. [phoenixlove]
(October 3, 2008, 5:06 am)
phoenixlove
Vào trại hoa vàng thăm chị :)
27. [kieejt]
(September 21, 2008, 4:40 pm)
kieejt
Nhạc hay quá hà!!! ^^:D
Hutaki
28. [kieejt]
(September 21, 2008, 4:33 pm)
kieejt
Thanks for FAV!!! ^^:D :D :D
Hutaki
29. [xekodes]
(September 17, 2008, 2:08 pm)
xekodes
:D
Cứ mài đi rồi sẽ sắc ...
http://360.yahoo.com/luxubusho p
http://360.yahoo.com/xekoodes

LU.XU.BU shop . 320 Huynh Văn Bánh - F11 - QPN
30. [tomhawk]
(September 2, 2008, 9:06 am)
tomhawk
thank for fav anh nhé !!
Tomhawk
31. [dinka]
(August 22, 2008, 1:56 pm)
dinka
cám ơn cái fav nhé :D
32. [xekodes]
(August 21, 2008, 6:51 pm)
xekodes
oh` thank chi nhe' . lau qua khong thay bong dan cua chi dau ca? ah`
Cứ mài đi rồi sẽ sắc ...
http://360.yahoo.com/luxubusho p
http://360.yahoo.com/xekoodes

LU.XU.BU shop . 320 Huynh Văn Bánh - F11 - QPN
33. [xauxiconuong]
(July 25, 2008, 6:38 am)
xauxiconuong
hey chị, e hôm qua mới về quê và thấy quán Ritaart đình đám quá :D
Chúc phát đạt nhé :)
34. [kryxtal]
(July 20, 2008, 4:24 am)
kryxtal
thanks chị đã fav nha ! ^^ !
What good is it for a man to gain the whole world, and yet lose or forfeit his very self ?
35. [thanhthaotran]
(July 18, 2008, 12:39 pm)
thanhthaotran
:D
CHỊ CHỊ EM EM ĐẬM NGHĨA TÌNH
EM CẦM TAY CHỊ CHỊ LÀM THINH
36. [Cooldesignvn]
(July 18, 2008, 6:46 am)
cooldesignvn
thăm Trại hoa vàng, rờ con chim cú !
...I love logo !
37. [kryxtal]
(July 17, 2008, 7:01 am)
kryxtal
:D http://www.zidean.com/d/56316 :D
What good is it for a man to gain the whole world, and yet lose or forfeit his very self ?
38. [rabid]
(June 16, 2008, 8:19 am)
rabid
thanks đã fav nhé ^^
39. [container]
(June 6, 2008, 11:52 pm)
container
Thanks for the fav nhé ^^
40. [Taysonuss]
(June 5, 2008, 2:26 am)
taysonuss
sẽ dõi theo....
Đêm Pháp Hoa
41. [Taysonuss]
(June 4, 2008, 1:59 am)
taysonuss
lặng lẽ qua, cửa mở, tấm rèm bay, tiếng quạt máy vẫn đêù đều nhè nhẹ, mà chủ nhân nơi đâu...
Đêm Pháp Hoa
42. [beheocon]
(May 25, 2008, 11:06 am)
beheocon
thăm và rec nhà chị
(**) Giá mà những yêu thương có thể nói hết thành lời . . . . . . . . . . . :x
43. [tuancamfa]
(May 20, 2008, 7:06 pm)
tuancamfa
nhà hoàng tráng quá
Phải chạy thoai!!!chứ nó vượt mình roài! á! á! :D
44. [braininter]
(May 18, 2008, 7:10 am)
braininter
nhà tuyệt quá.... vào nhà bạn cảm giác tuyệt qua'....
Brain Huy
...
behance.net/BrainHuy
brainhuystudio.com
45. [rockmonkey]
(May 12, 2008, 2:19 pm)
rockmonkey
thanks chị rita,vì em xài ống Zoom nên ko thể đòi hỏi nét hơn thế nữa ạh,bông hoa chỉ nhỏ chưa tới đầu móng tay :D
Happy photos!
[URL="http://www.kietdc.com"][ COLOR="DarkOrange"][B]kietdc[/ B][/COLOR][COLOR="DeepSkyBlue" ]'s website[/COLOR][/URL]
46. [prostar]
(May 9, 2008, 5:34 am)
prostar
buồn quá..vào nhà chị nghe cú kêu cho vui :D
Vì tương lai con em chúng ta. Đập chết cha con em chúng nó ^^
47. [duynhat]
(May 8, 2008, 11:49 am)
duynhat
Rị chéc = Rec chị
Ý tưởng là duy nhất !
48. [thanhpetrucci]
(April 29, 2008, 3:35 pm)
thanhpetrucci
nghĩ Lễ dzui dze..!
:D
49. [Cooldesignvn]
(April 24, 2008, 6:06 am)
cooldesignvn
thăm nhà rita ! rờ :D
...I love logo !
50. [viridian]
(April 23, 2008, 4:58 pm)
viridian
qua chơi ... cho xin gì uống đi .. :D
LIFE'soSHORT

TỰ GIỚI THIỆU

Mê vespa, xem phim phiêu lưu mạo hiểm, nghe nhạc jazz, chụp hình ... cafe một hay nhiều mình.

Bạn bè Tất cả

 • singredsingred
 • xauxiconuongxauxiconuong
 • daicabhdaicabh
 • tidenbztidenbz
 • dinobraindinobrain
 • subisubi

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 March 7, 2018, 6:28 pm
  vokimhop2016
  http://scontent.webpluscnd.net /photos-df/a-0/7479-1672763/ca m-tu-cau.png?atk=b1fc4a1b8e767 77226119a3e55f95d3d
 • vokimhop2016 March 7, 2018, 6:15 pm
  vokimhop2016
  Vua :D
 • kimhopvo3 November 23, 2015, 7:57 am
  kimhopvo3
  https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
Xem tất cả