Ngô Minh Trọng

www.behance.net/jasonngo
Member / Cấp bậc: 7
Tphcm
Tham gia: 09-08-2008
 • Đã xem: 4388 trang
 • Lượt Fav: 30
 • Lượt watch: 5
 • ZDA point: 2210

LƯU BÚT (có tất cả: 15)

1. [kulart]
(June 15, 2010, 4:41 pm)
kulart
^_^ nice day!
replay, remix, recall, remember, relax, relay. reset...re.....love
2. [redkitty]
(October 7, 2009, 12:35 pm)
redkitty
làm cho www.himyai.com đó em :D
Điều tốt đẹp nhất là được [color=FF0000]sống[/color], được [color=FFFF00]yêu thương[/color] và được [color=00FF00]học tập[/color]
Visit ---> http://www.himyai.com
Con yêu cha, yêu mẹ và yêu gia đình mình !!!
3. [heocoi]
(September 23, 2009, 8:07 am)
heocoi
:D okie babe
BK BK BK
4. [tomhawk]
(November 15, 2008, 9:29 am)
tomhawk
:)
Tomhawk
5. [tungoy12]
(November 13, 2008, 10:41 pm)
tungoy12
>> doichan_thienthan10
cai' stock i' :D pm minh`
6. [chrismonkey]
(November 12, 2008, 7:32 am)
chrismonkey
:D:x:D:x:D:x
CHRIZMONKEY walk through here ^x^
http://www.chrizmonkey.com
7. [zicon]
(October 24, 2008, 10:52 am)
zicon
Baby này cũng khá đây :D
Cao nhân tắt thở vô phương trị!
.............................. ...............
http://www.sangtaologo.net
8. [redkitty]
(August 20, 2008, 11:31 am)
redkitty
reccccc em
Điều tốt đẹp nhất là được [color=FF0000]sống[/color], được [color=FFFF00]yêu thương[/color] và được [color=00FF00]học tập[/color]
Visit ---> http://www.himyai.com
Con yêu cha, yêu mẹ và yêu gia đình mình !!!
9. [andylau]
(August 10, 2008, 3:29 am)
andylau
Sao pót có mỗi 1 tp vậy pe' ? :D
I love mah best friends !
10. [milky]
(August 9, 2008, 12:11 pm)
milky
kekeke thanx
11. [versacephuong]
(August 9, 2008, 12:06 pm)
versacephuong
hi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! good day 3bi ! :D
Play with Colors
My Website : http://www.versacephuong.com
 

Bạn bè Tất cả

 • versacephuongversacephuong
 • poseido2008poseido2008
 • xnhan00xnhan00
 • maxmax
 • tomhawktomhawk
 • phanxicophanxico

LƯU BÚT

 • kulart June 15, 2010, 4:41 pm
  kulart
  ^_^ nice day!
 • redkitty October 7, 2009, 12:35 pm
  redkitty
  làm cho www.himyai.com đó em :D
 • heocoi September 23, 2009, 8:07 am
  heocoi
  :D okie babe
Xem tất cả