Phạm Quang Việt

viet-famwang.com
Member / Cấp bậc: 7
Hanoi
Tham gia: 02-10-2011
 • Đã xem: 27555 trang
 • Lượt Fav: 32
 • Lượt watch: 4
 • ZDA point: 2622

BẠN BÈ (có tất cả: 15)

 • takidutakidu
 • anfunganfung
 • nmducnmduc
 • scorpiwolfscorpiwolf
 • leekentleekent
 • dowayroidowayroi
 • nonameism3nonameism3
 • tero247tero247
 • thienhuythienhuy
 • kesatgai1409kesatgai1409
 • mrsonnguyenmrsonnguyen
 • vetsukuboshivetsukuboshi
 • MaCaRong123MaCaRong123
 • brownydesbrownydes
 • xanhngocbichxanhngocbich

TỰ GIỚI THIỆU

(conceptart & illustration)
• name: Pham Quang Viet
• e-mail: viet.famwang@gmail.com

Bạn bè Tất cả

 • takidutakidu
 • anfunganfung
 • nmducnmduc
 • scorpiwolfscorpiwolf
 • leekentleekent
 • dowayroidowayroi

LƯU BÚT

 • bluerain April 4, 2013, 12:33 pm
  bluerain
  chào em :)) lâu wá trời hok có lên đây lại :))
Xem tất cả