Xuan Bach Truong

chuyên ngành: Minh họa
truongxuanbach.com
Member / Cấp bậc: 2
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tham gia: 28-12-2013
  • Đã xem: 394 trang
  • Lượt Fav: 2
  • Lượt watch: 4
  • ZDA point: 437

BẠN BÈ (có tất cả: 1)

  • quyenkooka5quyenkooka5

TỰ GIỚI THIỆU

Xin chào mọi người.

Mình là họa sỹ tự do. :)

E-mail: truong.xuanbach@yahoo.com

Website: http://www.truongxuanbach.com/

Shutterstock gallery: http://www.shutterstock.com/g/ truong+xuan+bach?rid=1271824

Bạn bè Tất cả

  • quyenkooka5quyenkooka5

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào