Nguyễn Thanh Nhàn

nguyenthannhan.weebly.com
Member / Cấp bậc: 14
hcm
Tham gia: 28-10-2006
 • Đã xem: 96284 trang
 • Lượt Fav: 2780
 • Lượt watch: 115
 • ZDA point: 53240

TỰ GIỚI THIỆU

"Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết...Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ "

Bạn bè Tất cả

 • brockybrocky
 • trungpv91trungpv91
 • goendgoend
 • samisami
 • adachi13adachi13
 • meomundenmeomunden

LƯU BÚT

 • binpinpin February 1, 2013, 8:12 am
  binpinpin
  Tks :x
 • lelan29 October 10, 2012, 4:36 am
  lelan29
  anh vẽ đẹp wa'
 • huyck5 April 17, 2012, 12:46 pm
  huyck5
  iu e nào chưa ? :D
Xem tất cả