Nguyễn Thu Trang

Member / Cấp bậc: 1
Hà Nội
Tham gia: 15-06-2007
  • Đã xem: 154 trang
  • Lượt Fav: 2
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 48

LƯU BÚT

  • ryryta June 18, 2007, 8:28 am
    ryryta
    hehe, tớ cũng chơi ở sv huyền thoại. Nick là Pupy . Cặp bài trùng 8 pro với Nea nhất prontera đó =)) .
Xem tất cả