TỰ GIỚI THIỆU

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người...

Bạn bè Tất cả

 • judazjudaz
 • boconganhboconganh
 • tieutieu
 • monsterrrousmonsterrrous
 • rongvangrongvang
 • ryrytaryryta

LƯU BÚT

 • chuchodom102 August 30, 2007, 4:46 am
  chuchodom102
  móa, ai mà dám ở dzới mài?? héhéhé... để ta coai có thằng ku nào dám ở dzới thằng khùng ko ta gọi cho... :D
 • chuchodom102 March 2, 2007, 1:27 am
  chuchodom102
  eh thang kia, mài an noi tuc tiu dzậy mài??? bà mà điên lên, bà đứng ngay truong Kien Truc kím mài chém mỏi tay bi chừ... khốn nạn... hehehe :D :D
 • absentee85 March 1, 2007, 2:37 pm
  absentee85
  :D
Xem tất cả