TỰ GIỚI THIỆU

1 con người hơi bình thường, hơi lập dị 1 chút, có thể nói dối khi cần thiết...nhưng ko phải lúc nào cũng đúng lúc 0_o

Bạn bè Tất cả

 • fallinredfallinred
 • maxmax
 • phanxicophanxico
 • judazjudaz
 • splendidriversplendidriver
 • seraphseraph

LƯU BÚT

 • antoni1988 October 3, 2009, 3:38 pm
  antoni1988
  mày, hôm nào lên trường cafe nào, lâu quá ko gặp rồi.
 • datdesign83 May 14, 2009, 3:06 am
  datdesign83
  nghe gorillaz hat feeeee^^^ nhi :D add friend nhe ! minh cun gkhoai nghe gorillaz !!!
 • comxanh April 2, 2009, 1:10 am
  comxanh
  :D Rec
Xem tất cả