Bạn bè Tất cả

 • thangnhocthangnhoc
 • echdieuechdieu
 • hermeshermes
 • enoughenough
 • viiipviiip
 • diempuccadiempucca

LƯU BÚT

 • ngocviendesign March 7, 2007, 8:43 am
  ngocviendesign
  Comment bé con nhà tui đi http://www.zidean.com/d/34798
 • chuchodom102 February 23, 2007, 1:49 am
  chuchodom102
  Chúc chị Bi 1 năm may mắn, dzui dzẻ và gặt hái nhìu thành công nha!!!! :]:]:]:]
 • jetau January 27, 2007, 4:02 pm
  jetau
  lâu quá o thấy, nhớ pạn hìn :(
Xem tất cả