TỰ GIỚI THIỆU

Nói nhiều ,cười nhiều, luôn dụ khị mọi người 8 là tui hé hé

Bạn bè Tất cả

 • viiipviiip
 • ironmindironmind
 • thangnhocthangnhoc
 • khanhchokhanhcho
 • diempuccadiempucca
 • heroboyheroboy

LƯU BÚT

 • zicon May 7, 2010, 10:02 am
  zicon
  Đồng môn .... :D
 • wyabuh January 8, 2008, 3:24 pm
  wyabuh
  :O...mấy chục năm mới qua đây...^^ cm hộ khỉ cái ni nhớ >>>http://www.zidean. com/d/48654
 • diempucca July 4, 2007, 6:10 am
  diempucca
  có gì mới k?:o
Xem tất cả